FOOMKA DIIWAAN GALINTA ARDAYDA SOOMAALIYEED EE UGANDA

RAALLI NOQO!!! WALAAL WAA DHACYAY WAQTIGA GUDBINTA FOOMKAN