DIIWAAN GALINTA

RAALLI NOQO!!! WALAAL WAA DHACYAY WAQTIGA GUDBINTA FOOMKAN